Landsforeningen for bygnings- og landskabskultur

Landsforeningen for bygnings- og landskabskultur

12. oktober, 2010  |  Foreninger, Interessante links  |  Ingen kommentarer

Bygningsbevaring – Foreninger: Landsforeningen for bygnings- og landskabskultur arbejder for bevaring af arkitektonisk og kulturhistorisk værdifulde bygninger, landskaber og bymiljøer i Danmark så der både værnes om det eksisterende og samtidigt integreres nyt med omtanke.

Landsforeningen består dels af personlige medlemmer, dels af forskellige lokale bevaringsforeninger over hele landet, og foreningen indgår overordnet også i paraplyorganisationen Bygningskultur Danmark. Udover løbende at påvirke på udviklingen indenfor bygnings- og landskabskultur deltager foreningen også aktivt i revisionen af love om bygningsfredning, bevaring og planlægning. Foreningen afholder desuden kurser og rådgiver medlemmer og lokalforeninger i forbindelse med lokalplaner og fredninger m.v.

Har du interesse i bygnings- og landskabskultur giver det god fornuft at blive medlem. Et personligt medlemskab kan tegnes for kr. 270/årligt som også inkluderer fire udgaver af bladet “by & land”. Foreninger, virksomheder og kommuner kan også blive medlem af landsforeningen.

Læs mere på byogland.dk

Bevaring og udvikling af den danske bygningskultur

Bevaring og udvikling af den danske bygningskultur

10. oktober, 2010  |  Interessante links  |  Ingen kommentarer

Bygningsbevaring – Andre aktører: Bygningskultur Danmarks mission er at fremme arbejdet for bevaring og udvikling af den danske bygningskultur både i byerne og på landet. Organisationen er en national viden-, rådgivnings-, og interesseorganisation for bygningskulturen som arbejder både politisk, fagligt og kommercielt med at kvalificere bevaring og udvikling af dansk bygningskultur og fungerer bla. også som rådgiver for ejere af bevaringsværdige og fredede bygninger, bygherrer og kommuner m.fl. Medlemmerne omfatter bl.a. Dansk Landbrug, Det Danske Haveselskab, Dansk Byggeri, Håndværksrådet, Ny Carlsbergfondet og mange andre.

Websitet indeholder mange interessante ting, blandt andet kan du:

  • læse nyheder, artikler og debatindlæg relateret til bygningsbevaring og -kultur, arkitektur m.v.
  • læse mere om mange forskellige bygninger i Danmark oprette af websitets brugere selv; landbrugsbygninger, præstegårde og enfamilieshuse m.v. eller oprette i kategorier så som “burde bevares” eller “burde bulldozes”. Flere bygninger tilføjes løbende.
  • oprette dit eget hus i sektionen “Mit historiske hus” og få mulighed for at få en ekspertvurdering på bygningsstil, udfordringer i forbindelse med istandsættelse m.v.
  • finde professionelle håndværkere og rådgivere m.v. som har erfaring fra bygningsrestaurering og bevaring m.v.
  • få vigtig viden om bygninger via websitets ordbog, stilguide og stilblade for både enfamiliehuse, by- og etagehuse

Desuden kan du tilmelde dig det elektroniske nyhedsbrev og købe bøger om bygningsbevaring m.v. i deres online boghandel. Alt i alt et meget flot, moderne og brugervenligt website som gør meget for at inddrage brugere/læsere.

Læs mere hos Bygningskultur Danmark

Bygninger og miljøer i Århus Kommune

Bygninger og miljøer i Århus Kommune

27. september, 2010  |  Interessante links  |  Ingen kommentarer

Generelt om stilarter/byggeskik m.v.: Århus kommune har dette interessante mikrosite med informationer om kommunens landskaber og bebyggelser, byhistoriske hovedtræk og arkitektur og byggeskik i byen (efter stilarter) og på landet, gadeoversigter m.v. Indeholder relevante historiske fotos og kort, har en interessant ordbog over relavante bygningsudtryk. Desuden er der mulighed for at slå de enkelte bygningers bevaringsværdi op i en database.

Læs mere om bygninger og miljøer i Århus Kommune

Center for bygningsbevaring er et videncenter for håndværk og bygningsbevaring

Center for bygningsbevaring er et videncenter for håndværk og bygningsbevaring

25. september, 2010  |  Interessante links  |  Ingen kommentarer

Bygningsbevaring – Andre aktører: Center for Bygningsbevaring er etableret af nogle tidligere medarbejdere fra Raadvad Centret og en gruppe erhvervsfolk og er et videncenter for håndværk og bygningsbevaring med det formål er at kunne tilbyde professionel, uvildig rådgivning og vejledning om vedligeholdelse og istandsættelse af ældre bygninger til rådgivere, håndværkere og private husejere. Centret tilbyder bl.a. kurser og seminarer, udgiver bøger, hæfter, artikler og internet-materialer samt tilbyder individuel rådgivning, enten på stedet eller via telefonen.

Se mere hos Center for Bygningsbevaring

Søren Vadstrups bevardithus.dk om håndværk og bygningsbevaring

Søren Vadstrups bevardithus.dk om håndværk og bygningsbevaring

24. september, 2010  |  Interessante links  |  Ingen kommentarer

Bygningsbevaring – Andre aktører: Bevardithus.dk er en viden-portal om håndværk og bygningsbevaring oprettet af Søren Vadstrup, som er en af landets førende indenfor bygningsvaring. Websitet er et supplement til Søren Vadstrup’s bøger om nænsom istandsættelse af ældre huse, og dels tilbyde andet uddybende baggrundsmateriale, information om videncentre og relevante links.

Læs mere på Søren Vadstrups ‘bevardithus.dk’

Restaureringen af Nørre Vosborg

Restaureringen af Nørre Vosborg

23. september, 2010  |  Interessante links  |  Ingen kommentarer

Artikler og film – Specifikke projekter/detaljer: En serie indslag af TV/MIDT-VEST hvor et filmhold siden januar 2005 til slutningen af 2007 har fulgt genopbygningen og den fuldstændige gennemrestaurering af Nørre Vosborg ved Ulfborg-Vemb i Vestjylland. Oprindeligt et gammelt herresæde bygget af Niels Bugge i 1300-tallet og med en fantastisk historie. Fonden Realdania har støttet restaureringen med et stort millionbeløb. TV-serien kommer helt tæt på bygningsdetaljer og andre de spændende ting, der dukker frem af støvet på den gamle herregård. Produceret af dBA MEDIA v/Henrik Helms og fotograf Henrik Vinther Krogh.

Se TV/MIDT-VESTs samlede indslag om Nørre Vosborg

Velkommen til Bygningsdetaljer.dk

Velkommen til Bygningsdetaljer.dk

19. september, 2010  |  Nyheder & info  |  Ingen kommentarer

Velkommen til Bygningsdetaljer.dk. På denne hjemmeside ønsker jeg, med udgangspunkt i funktion og æstetik i dansk byggeskik, at sætte fokus på den store detaljerigdom i facadeornamentik, murværksdetaljer, udskæringer, døre, porte, vinduer, tag samt farver og materialer som findes overalt i Danmark. Min interesse i bindingsværkshuse, byhuse og bedre byggeskik m.v. tager udgangspunkt i kvalitet, arkitektur, korrekte proportioner, symmetri og sammenhængende facadeudtryk, som sammen med de enkelte bygningsdetaljer skaber en god atmosfære og giver den enkelte bygning identitet.

Fokus her på hjemmesiden vil komme til at ligge på byggeri og bygningsdetaljer m.v. fra FØR 1940′erne, men jeg vil af og til også berøre perioden derefter hvor det er aktuelt.

Læs mere her om dette website

Kulturarvsstyrelsen har ansvaret for fredede bygninger m.v.

Kulturarvsstyrelsen har ansvaret for fredede bygninger m.v.

18. september, 2010  |  Interessante links  |  Ingen kommentarer

Bygningsbevaring – Almennyttige aktører: Kulturarvsstyrelsen er en styrelse under Kulturministeriet og har ansvaret for den del af kulturarven, der omfatter fortidsminder og fredede bygninger samt samlingerne på de statslige og statsanerkendte museer. Søg blandt andet i databasen over 9700 fredede og 375.000 bygninger, som har fået vurderet deres bevaringsværdi.

Besøg www.kulturarv.dk

Realdania støtter byen, byggeriet og bygningsarven

Realdania støtter byen, byggeriet og bygningsarven

18. september, 2010  |  Interessante links  |  Ingen kommentarer

Bygningsbevaring – Almennyttige aktører: Realdania arbejder med fokus på Byen (byen kvaliteter), Byggeriet (byggeriets fremtid) og Bygningsarven og sætter bla. fokus på emner som gode restaureringsmetoder, arkitektonisk og håndværksmæssig kvalitet og meget mere. Formålet er bl.a. at støtte almennyttige og almenvelgørende projekter.

Besøg www.realdania.dk